{$config.ganalytics}

O NÁS

Společnost AudioTech, s.r.o. disponuje vlastním technickým a produkčním zázemím na nejvyšší profesionální úrovni.

V centrále v Praze jsou k dispozici čtyři režie, čtyři samostatná studia a dvě ON- LINE pracoviště videopřepisu. Jako zázemí slouží bar pro 8 osob a samostatná produkce s kompletním kancelářským zázemím. Parkovaní pro klienty je zajištěno na pozemku společnosti.

V pobočce v Plzni jsou pak dispozici tři plnohodnotné režie, dvě studia a kompletní produkční zázemí. Pobočka Hradec Králové je vybavena jedním studiem a režií.

 

Technické vybavení je pravidelně doplňováno v souladu s novými technologickými trendy a požadavky zákazníků. Produkční kapacity společnosti byly na základě rostoucí poptávky klientů od založení společnosti téměř ztrojnásobeny.

Společnost AudioTech, s.r.o. se snaží přispívat ke kvalitativnímu růstu audiovizuální tvorby v ČR. Pravidelně se podílí na pořádání odborných konferencí (např. NAB European Conference), a zástupci společnosti jsou pravidelně zváni k účasti v porotách odborných soutěží (Prix Bohemia Radio, Zlatá Pavučina, …).

Hlavní podnikatelskou filosofií společnosti AudioTech, s.r.o. je maximální flexibilita k požadavkům klientů a serióznost v podnikatelských vztazích. Proti společnosti AudioTech nejsou a nebyly vedeny žádné soudní spory, účetnictví společnosti je auditované a vůči všem obchodním partnerům i orgánům státní správy nemá firma žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Telefon :
+420 602 31 70 70
email :
info@audiotech.cz