{$config.ganalytics}

POSTPRODUKCE

Společně se zvukovou produkcí zajišťuje AudioTech, s.r.o. také kompletní zvukovou postprodukci obrazových materiálů. Jedná se zejména o TV reklamy, propagační filmy, animace pro prezentace nebo grafiku CD-ROMů a WWW stránek.

Technologie studií umožňuje plnou synchronizaci celého zvukového řetězce s obrazem. Všechny projekty - včetně obrazu - jsou archivovány v digitální podobě. To umožňuje kdykoliv se k projektu vrátit a libovolně ho upravovat nebo měnit jeho jednotlivé části. Zvukové stopy jsou archivovány odděleně k pozdějším "remixům". Kratší obrazové materiály (zejména TV reklamy a propagační video) se nahrávají přímo do harddiskového editačního systému. U delších stopáží je video archivováno na digitálních kazetách D3 (digital video bez komprese).
 

 

Vstupním obrazovým formátem je Betacam SP, S-VHS, VHS, DV, Digital D3 nebo jakýkoliv běžný digitální formát a to i na CD nebo DVD (avi, mov, tiff, Mpeg2, DivX….).

AudioTech, s.r.o. kromě přepisů mezi formáty zajišťuje také převod videa z libovolného formátu na VideoCD a SupervideoCD a DVDVideo s jednoduchou strukturou menu (možno přehrávat na běžných stolních DVD přehrávačích i v PC mechanikách). Pro prezentační účely pak ve formátu DivX nebo Mpeg2.

Výstupní formát může být libovolný - záleží na požadavku klienta. AudioTech, s.r.o. zajišťuje na přání klienta také výrobu kopií jak v malých, tak ve velkých sériích včetně bookletů.

Krátké videosekvence (TV reklamy, propagační video spoty apod.) jsou zasílány klientům ke schválení e-mailem ve formátu MPEG2 nebo DivX.


Telefon :
+420 602 31 70 70
email :
info@audiotech.cz