{$config.ganalytics}

PRODUKCE
Hlavní činností společnosti je zvuková produkce. Společnost se zabývá pořizováním zvukových záznamů, zvláště výrobou rozhlasových reklamních spotů, záznamem komentářů pro prezentace, ozvučováním CD-ROM, počítačových her, ozvučováním telefonních ústředen, výrobou hlášení do dopravních prostředků, obchodních center apod..

Dále výrobou rozhlasových znělek, jinglů a promotion spotů. Vše se realizuje na klíč. Od castingu hlasů hudby či ruchů, přes kompletní produkci vybraných speakerů, natáčení až po odeslání a distribuci hotových záznamů. Na přání klientů zajišťujeme i kreativní návrhy textů, scénářů, režii, překlady apod. Databáze speakerů čítá cca 120 mužů, žen, dětí, zpěváků, hudebníků atd… (on line casting).

Reklamní spoty - upoutávky - promotion - jingle

Hlavní činností AudioTech, s.r.o. je výroba reklamních spotů, zvuková postprodukce TV a filmových upoutávek a výroba promotion spotů a jinglů pro rozhlasové stanice.

Ve studiu jsou k dispozici vlastní ruchové knihovny s téměř všemi reálnými ruchy a zvuky, které jsou k produkci potřeba. Ruchové knihovny jsou pravidelně aktualizovány.
AudioTech,s.r.o. zajišťuje i zvukové záznamy v exteriérech a interiérech v digitální kvalitě (48kHz, 16bit) určené k pozdějšímu zpracování při postprodukci ve studiu.

Hudební archiv - hudba na zakázku - autorská práva

V hudební oblasti kromě vlastního pořizování záznamů zajišťujeme souhlas k užití a odkoupení autorských práv k hudebním dílům a jejich převod na třetí osobu - klienta.

Hudební archiv je průběžně měněn a doplňován dle požadavků klientů. Hudební knihovny jsou speciálně určené pro komerční užití a naprostá většina skladeb má kromě klasické stopáže i "komerční" verze - 20s, 30s, 60s. CD jsou rozdělena tematicky podle hudebních stylů a tempa. Ve speciálních případech jsme schopni zajistit CD s požadovanými hudebními styly včetně autorských práv ve velmi krátkém čase (např. klasické motivy, etnické hudby určitého světového regionu, retro apod.)

Pokud si klient nevybere hudbu přímo z archivu studia, je možné složit hudbu tzv. "na zakázku". U všech použitých hudebních podkladů zajišťuje AudioTech, s.r.o. převod autorských práv k veřejnému provozování na klienta.

 

Telefon :
+420 602 31 70 70
email :
info@audiotech.cz